Boeterenteberekening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 in een leidraad aangegeven hoe geldverstrekkers aan de nieuwe wettelijke norm kunnen voldoen. Verschillende geldverstrekkers hebben al besloten deze leidraad voortaan te hanteren bij de berekening van de aflossingskosten. Dit geldt ook voor de afkoopkosten die zij in rekening brengen voor het tussentijds aanpassen van de rente tijdens een lopende rentevaste periode. Dit betekent dat geldverstrekkers hun rekenmethode op enkele punten zullen aanpassen. Daarom gaan geldverstrekkers de betaalde kosten de komende maanden opnieuw berekenen. Met onderstaande tool kunt u de berekening van uw bank controleren.

Heeft u nog geen herberekening van uw bank ontvangen?

Gebruik deze brief en de Leidraad AFM om hem aan te vragen.


Boeterenteberekening