1
Maximale hypotheek berekenen

help Benodigd
Bij het afsluiten van een hypotheek maakt u kosten voor o.a. makelaar en notaris. Daardoor wordt de benodigde hypotheek iets hoger.

Als gemiddelde kunt u bij nieuwbouw rekenen met 4% van de koopprijs, bij een bestaande woning 6%. Als u eigen middelen heeft worden die in mindering gebracht op de benodigde hypotheek.
help Haalbaar
help Maximaal
Tekort:   eigen geld
U heeft minimaal    eigen geld nodig, omdat uw hypotheek maxmiaal van de woningwaarde mag zijn.

2
Hypotheek samenstellen

 

3
Netto maandlasten berekenen

 
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel ZO.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ZO.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

ZO.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.